De ATOM als hobbymachine, overwegingen.

  • De ATOM is vanwege zijn toegankelijkheid en zijn goede documentatie in de meegeleverde handleiding een hobbymachine bij uitstek.


  • De jaargangen van Atom Nieuws (AN) doorlezend kwam ik onder de indruk van de vaak hoge kwaliteit van hard- en software producten van de FAC (Federatieve Atom UsersClub).


  • Het aanbod is zo gigantisch dat een keuze moet worden gemaakt uit het beschikbare materiaal en gegevens. Ik realiseer me dat mijn keuze arbitrair is.


  • Een overweging bij de keus is informatie te bieden aan diegene die aan de restauratie van een ATOM denken.


  • Nostalgie speelt een rol naast een bescheiden historisch besef voor recente techniek.


  • Uit historisch oogpunt zou veel meer van de bijeengebrachte gegevens en materiaal moeten worden gedocumenteerd en geconserveerd. Veel materiaal is spijtig genoeg ongetwijfeld reeds gedumpt. Ik vraag me af wat er nog bij niet leden van de FAC aanwezig is. Alle aanbod is welkom. Stuur dan een email naar me.


  • Het unieke karakter van de ATOM is reden genoeg voor de conservering van hard- en software. Informatie is onmisbaar voor Atom eigenaars die om één of andere reden belangstelling kregen voor oude 8-bits computers. images/terug.gif