De Atom in PC kaart

De Atom in PC kaart is een waardig hoogtepunt in de hardware ontwikkeling binnen de FAC. De kaart gebruikt een 8-bits slot van de PC. Het pakket werkt met een CGA, EGA of SVGA videokaart. De kaart is getest met een XT met 8088 op 4,77MHz en met een 486 machine op 33Mhz. R. Leurs geeft, in het voorwoord van de handleiding, aan dat de ouderdomkwaaltjes van zijn Atom reden waren voor een grondige revisie. Een tweede reden noemt hij het steeds groeiende gebruik van de PC. In dit project zijn de hardware- en software verworvenheden en ervaring van jaren gebundeld. Als project dwingt het, ook bij niet Atomisten, respect en verbazing af. Op deze site zijn slechts toelichtende schema’s te zien. Voor alle bijzonderheden kunt u de site van R. Leurs bekijken.

 Atom in PC kaart   Plan
images/atpc.print.gif
images/terug.gif