images/terug.gif

Een overzicht van de resources
met speciale dank aan Roland Leurs die zijn Resource site aan mij overdeed.

Deze sources zijn door de auteurs ter inzage gesteld. Alle auteursrechten liggen bij de betreffende auteurs. Het is niet toegestaan om (of delen van) deze sources te gebruiken in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Deze regeling geldt niet indien de auteur anders aangegeven heeft. Voor het overige is GNU licentie van toepassing.